En maritim app til intelligente og omkostningseffektive Ship-2-Shore-dataløsninger

Udvikling af en maritim app til en førende producent af Voyage Data Recorders (VDR) og Ship-2-Shore-dataløsninger. Projektet bestod i at levere robuste, brugervenlige og teknologisk avancerede værktøjer til maritime operationer baseret på vores tekniske ekspertise og innovative tilgang.

Danelec
Danelec
Danelec
Danelec
Danelec

Projektet

Danelec Marine udvikler teknologiske løsninger til skibsfarten, som optimerer sikkerhed, omkostninger og performance.

Danelec, hvis danske hovedkontor ligger lige uden for København, er en førende producent af Voyage Data Recorders (VDR), Electronic Chart Display & Information Systems (ECDIS) og Ship-2-Shore-dataløsninger med apps installeret i mere end 6.000 skibe verden over.

Som førende producent af Voyage Data Recorder (VDR) ønskede Danelec Marine at udvikle en maritim app, som skibsadministratorer kan bruge til løbende optimering af deres flåde og aktiver gennem hurtig afdækning af problemer og fejl, overvågning af fartøjets KPI’er og integration af eksterne dataanalyser.

Vores tilgang

Vi fulgte en agil tilgang og inddelte udviklingsarbejdet i ugentlige sprints, så produktteamet hurtigt kunne reagere på og implementere eventuelle ændringer.

Projektet startede med et lille team med ansvar for at forbedre brugeroplevelsen og de tekniske aspekter af Danelecs eksisterende maritime app.

Samarbejdet startede med en vurdering af Danelecs behov og en detaljeret analyse af forretningen for at sikre, at vi havde en klar forståelse af deres mål.

"RebelDot har en samarbejdsorienteret og transparent tilgang, som sikrer gnidningsfrie og effektive udviklingsprocesser."

Heading

Title

What we did

Udviklingsproces

Udviklingsprocessen startede med en Discovery Phase, hvor vi stillede spørgsmål og kom med forslag for at få en klar forståelse af projekt, målgruppe, brugerbehov, forretningsmål, teknologibegrænsninger, kvalitetskrav samt funktionelle og ikke-funktionelle krav.

I samarbejde med Danelec Marines interne team brainstormede vi brugsscenarier for produktet og kortlagde udfordringer, problemer og ikke-planlagte scenarier.

Designet

Vi startede med en iterativ designproces, hvor vi inddrog og rådførte os med interessenterne gennem hele processen.

Produktdesignteamet havde et tæt samarbejde med den tekniske projektchef fra startfasen for at sikre, at alle designelementer og forslag var omkostningseffektive.

Da vi var enige om det endelig design, gik vi videre med udviklingsarbejdet.

Udvikling af en mobilapp

Vi ville udvikle en enkel og intuitiv mobilapp, som virkelig hjælper brugerne med at gøre deres arbejde bedre, så vi startede med at prioritere funktionerne i den første version af appen.

• Start og håndtering af en vedligeholdelsessession

• Fotooptagelser af udstyr.

Efter den første vellykkede version ønskede Danelec Marine at udvide mobilappens funktionalitet yderligere med et filoverførselssystem og vedligeholdelse af Danelecs andre digitale produkter, Danelec Marine og VDR.

En agil tilgang med trinvise releases gjorde det muligt for os at validere og implementere følgende funktioner i appen:

  • Login
  • Upload af zip-filer via et API
  • Administration af brugerindstillinger

Selv om udviklingsprocessen var den samme som i den første fase, blev teamet udvidet yderligere, så det omfattede både tre React Native-udviklere, én .Net-udvikler og en QA-specialist samt en produktdesigner i de tidlige faser.

Vi har fortsat et aktivt samarbejde med Danelec-teamet, som vi hjælper med at vedligeholde og opdatere platformen efter behov.

Brancheførende virksomheder stoler på, at vi skaber resultater

I løbet af det seneste årti har vi perfektioneret vores end-to-end udviklingsproces til at dække hele produktets livscyklus.

Lad os skabe effektive løsninger i fællesskab

Fortæl os om jeres projekt, og hvordan vores team kan hjælpe jer.

Radu Benga
Alexandra Hadade
Andreea Pop
Marius Mocian
Tudor Ciuleanu
Ulrik Hoffmann
Tag kontakt
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

En maritim app til intelligente og omkostningseffektive Ship-2-Shore-dataløsninger

Udvikling af en maritim app til en førende producent af Voyage Data Recorders og Ship-2-Shore-dataløsninger.

Read the case study
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.