Blockchain

Forbered jeres apps til fremtiden med blockchain-teknologi. Optimer de løbende omkostninger, og få bedre sikkerhed, gennemsigtighed og enklere processer med blockchain.

Brug Ethereum-økosystemet til at udarbejde sikre intelligente kontrakter

Vi sikrer, at jeres systemer hele tiden er opdaterede og følger udviklingen i de platforme, enheder og teknologier, hvor jeres brugere interagerer med jeres produkt, så I kan skabe vækst og skalere i et miljø i konstant forandring og opfylde brugernes behov og forventninger.

Solidity

Følg og automatiser forsyningskæden, og få automatiserede finansielle services som peer-to-peer-landing eller decentraliseret crowdfunding, enklere ejendomstransaktioner og beskyttelse af immaterielle rettigheder med intelligente kontakter.

Truffle

Skab større gennemsigtighed og tillid med effektiv decentralisering og Dapps og mere effektive forretningsprocesser.

Web3.js

Bliv en del af det voksende DeFi-økosystem, og opret jeres egne DeFi-protokoller, eller integrer eksisterende DeFi-services i jeres app.

Ganache

Effektiviser udviklingsprocesser, øg stabiliteten og sikkerheden i jeres applikation, og effektiviser udviklingen af jeres app i Ethereum-økosystemet.

Remix

Remix er en værdifuld IDE i blockchain-økosystemet, som I kan bruge til at bygge og implementere effektive intelligente kontrakter i Ethereum-blockchain.

Effektiv sikkerhed og gennemsigtighed

Intelligente kontrakter kan automatisere og effektivisere processer og eliminere manuelle fejl. Transparente og åbne intelligente kontrakter skaber tillid og minimerer risikoen for tvister. Intelligente kontrakter med blockchain-teknologi styrker sikkerheden ved at beskytte mod manipulation og forfalskning.

Færre omkostninger

Intelligente kontrakter reducerer virksomhedens driftsomkostninger gennem automatisering og mindre behov for manuelle processer.

Færre fejl

Intelligente kontrakter udarbejdes automatisk uden behov for manuelle handlinger. De sikrer konsistens og nøjagtighed og reducerer risikoen for fejlfortolkning eller fejlkommunikation.

Bedre sikkerhed

Intelligente kontrakter anvender kryptoalgoritmer, som styrker sikkerheden. De kan ikke redigeres eller manipuleres, så aftalen er uomtvistelig og troværdig.

Større gennemsigtighed

Intelligente kontrakter sikrer jer gennemsigtighed og konsistens med håndtering af hele kontraktforløbet via blockchain. Gennemsigtigheden styrker tilliden hos jeres samarbejdspartnere og giver alle interessenter adgang til selv at verificere og kontrollere udførelsen af kontrakten og de tilhørende resultater.

Brancheførende virksomheder stoler på, at vi skaber resultater

I løbet af det seneste årti har vi perfektioneret vores end-to-end udviklingsproces til at dække hele produktets livscyklus.

Lad os skabe effektive løsninger i fællesskab

Fortæl os om jeres projekt, og hvordan vores team kan hjælpe jer.

Radu Benga
Alexandra Hadade
Andreea Pop
Marius Mocian
Tudor Ciuleanu
Ulrik Hoffmann
Tag kontakt
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.