Om os

Vi er et team af Rebels, som brænder for at tænke ud af boksen og eksekvere

Vores mission er at skabe værdi gennem teknologi og ærlige partnerskaber. Vi har en vision om at skabe et stærkt samfund baseret på fair relationer.

Vi giver ordet rebel en hel ny mening. En rebel udlever vores kerneværdier hver eneste dag.

Vores værdier understreger, hvem vi er, og hvad vi stræber efter. De er kompasset for alle vores beslutninger fra vores tilgang til nye projekter til vores respekt for de mennesker, vi samarbejder med.

Vores værdier styrer vores kunderelationer og omsætter dem til partnerskaber fyldt med fælles visioner, gensidig respekt og en dyb passion for vores fælles succes. Vi er altid klar til at udforske nye idéer og flytte grænser og ikke mindst give plads til andre.

Vores fokus er høj kvalitet i vores arbejde med en uformel og respektfuld omgangstone.


"For os handler succes ikke kun om at levere fantastiske produkter, men også om at skabe varige kunderelationer, trivsel hos vores medarbejdere og innovation."

Tudor Ciuleanu

CEO

Vores værdier

Vi tror på togetherness, care, growth, fulfillment og fun. Betydningen af hver enkelt værdi er nærmere beskrevet i det følgende.

Togetherness

Vi er her, fordi vi deler den samme vision. Du ser den nok med andre briller end mig. Så mon ikke vi sammen kan se det fulde billede?. Og mon ikke det er et fantastisk syn.

Care

Vores medarbejdere og samarbejdspartnere er roden til vores succes. Det inspirerer til en kultur af ægte omsorg, som rækker ud over formelle møder og smitter af på alle vores daglige interaktioner.

Growth

Vi tilbyder rammer, hvor det er trygt at udforske idéer og teknologier, så gennemprøvede løsninger eksisterer side om side med kreativitet. Vores styrke ligger i at give andre plads til at udvikle sig.

Fulfillment

Vi ønsker, at arbejdspladsen skal være et sted, hvor du trives, og hvor du kan knytte nye venskaber og møde nye fællesskaber og ikke mindst udvikle dig både fagligt og personligt.

Fun

Det skal være en glæde at gå på arbejde. Vi nyder at samarbejde med vores kolleger i et spændende og tilfredsstillende arbejdsmiljø.

RebelDot i tal

Succes kan ikke altid måles i tørre tal, men de kan indikere, om vi er på rette vej.

220+

Rebels i vores team

Sund årlig tilvækst

Væksten i vores team vidner om vores dynamiske kultur og stræben efter ekspansion og innovation.

85%

i fastholdelsesrate

Og vi forventer, at tallet vil vokse

Den høje fastholdelsesrate afspejler vores respektfulde miljø, som fremmer loyalitet, udvikling og langsigtet succes.

70%

i medarbejder-NPS

Tal fra 2022

Vores virksomhedskultur og vores dygtige og engagerede medarbejdere har sikret os en fantastisk medarbejder-NPS.

6år

er gennemsnitsancienniteten i vores team

Et resultat af vores bestræbelser på at opbygge et stabilt team

Det er resultatet af en målrettet indsats for at skabe et stabilt team og vidner om vores teams dedikation, ekspertise og fokus på langsigtet succes.

80%

af vores nye projekter kommer fra andre kunders anbefaling af RebelDot

Hovedparten af vores partnerskaber bidrager til vores vækst

De mange kundehenvisninger vidner om vores enestående service, som skaber tillid og bæredygtig vækst.

91.7%

i kunde-NPS

Tal fra 2022

Vores NPS-score vidner om enestående kundetilfredshed takket være vores evne til at skabe fantastiske resultater.

220+

Rebels in our team

Year over year healthy growth

Our team growth demonstrates our dynamic culture and relentless pursuit of expansion and innovation.

85%

Employee retention rate

And this percentage is expected to grow

Strong employee retention rate reflects our nurturing environment, fostering loyalty, growth, and long-term success.

76.5%

Employee NPS

Measured in 2023

Empowered and engaged employees fueling our outstanding Employee NPS, a testament to our culture.

8years

Average team experience

A result of our efforts to build a stable team

Our impressive median tenure highlights our team's dedication, expertise, and commitment to long-term success.

75%

of new clients are referrals

Most of our partners are fuel to our growth

Our thriving client referrals showcase our exceptional service, building trust and driving sustainable business growth.

91.2%

Client NPS

Measured in 2023

Exceptional customer satisfaction, reflected in our NPS score, showcasing our commitment to excellence.

Lad os skabe effektive løsninger i fællesskab

Fortæl os om jeres projekt, og hvordan vores team kan hjælpe jer.

Alexandra Hadade
Radu Benga
Andreea Pop
Marius Mocian
Tudor Ciuleanu
Ulrik Hoffmann
Tag kontakt
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.