Processen

Produktproces med fokus på jeres brugere

Vi omdanner skitser til markedsklare produkter, giver eksisterende produkter en komplet gennemgang og udforsker nye tilgange til digitalisering for større virksomheder.

Strategi

UX- og produktdesignprocessen starter med en analysefase, hvor vi opridser udfordringer og målsætninger.

Rådgivning

Vi starter hver iteration med at evaluere indsigter fra analysefasen og den forudgående designiteration.

Resultater

Hele designfasen fra de første wireframes til den færdige prototype fokuserer på at opfylde brugernes behov.

Vores udvidelsesproces for eksisterende produkter

Udvidelse af eksisterende produkter er en strategisk proces, som består i at udnytte etablerede succeser, identificere brugerbehov og tænke innovativt og kreativt for at tilføre ny funktionalitet til produkter og øge værdien og rækkevidden i markedet.

Vores udviklingsproces for produkter til større virksomheder

Produktudvikling til større virksomheder er en kompleks, iterativ proces, som kræver forståelse af virksomhedens behov, integration af avancerede teknologier og effektiv skalerbarhed og sikkerhed for at skabe løsninger, der fremmer effektivitet og vækst i virksomheden.

Vores proces til at bygge virksomhedsprodukter

Enterprise produktudvikling er en kompleks, iterativ proces, der involverer forståelse af forretningsbehov, integration af avancerede teknologier og sikring af skalerbarhed og sikkerhed for at levere løsninger, der driver organisatorisk effektivitet og vækst.

Produkter til større virksomheder

Udvikling af robuste digitale produkter følger universelle principper, men virksomheder har forskellige tilgange afhængigt af branche, kultur og struktur.

Gode produkter forudsætter en klar forståelse af virksomhedens mål og brugernes forventninger. Selv om vi elsker vores processer, er vi altid klar til at tilpasse dem til vores samarbejdspartneres strategi.

Ulrik Hoffmann
Tudor Ciuleanu
Andreea Pop
Marius Mocian
Alexandra Hadade
Radu Benga
Kontakt os i dag

Dokumenteret succes

Vi har skabt stabile resultater og succeser takket være vores dedikerede team og værdifulde samarbejdspartnere.

75%

Projects coming from client referrals

91.2%

Client Net Promoter Score

8years

Average seniority

220+

Rebels in our team today

80%

Af vores projekter er skabt gennem vores kunders anbefaling af RebelDot

91.7%

i Net Promoter Score

6år

Er gennemsnitsancienniteten i vores team

220+

Rebels i vores team

Lad os skabe effektive løsninger i fællesskab

Fortæl os om jeres projekt, og hvordan vores team kan hjælpe jer.

Alexandra Hadade
Radu Benga
Andreea Pop
Marius Mocian
Tudor Ciuleanu
Ulrik Hoffmann
Tag kontakt
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.