Udvidelse af en teknologisk ejendomsplatform for tusindvis af B2B-virksomheder i USA

DMG ønskede at opgradere sin eksisterende webplatform med fokus på brugerbasens særlige behov. Målet var at forenkle arbejdsgange, forbedre produktiviteten og reducere marginer og cyklustider. Initiativet understreger DMG’s fokus på innovation, brugerbehov og bedre service.

DMG
DMG
DMG
DMG
DMG

Udfordringen

DMG kontaktede os for at få hjælp til at udvikle et nyt produkt og forbedre virksomhedens eksisterende platform, DMG Pro. Målet var at udvide værktøjet med funktioner til håndtering af rutineopgaver for at reducere antallet af manuelle processer i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af kontrakter og aftaler og optimere marginer og cyklustider.

Opgaven krævede, at vi hurtigt var i stand til at sammensætte et tværfunktionelt eksternt team, som kunne hjælpe kundens Product Owner med kravdefinitionen. Teamet var primært ansvarligt for at håndtere produktionsmæssige udfordringer og kundeforslag til forbedringer, så effektiv prioritering af opgaver var en anden vigtig udfordring.

maintenance platform plumbing DMG

Strategien

Vi skabte et effektivt samarbejdsmiljø baseret på tillid og åben kommunikation. Vores selvstændige frontend-, backend- og QA-team håndterede teknologistakken og udviklede en webapp til automatisering af opgaver fra ejendomsadministration til arbejdsplanlægning. Vi var lydhøre over for DMG’s måde at arbejde på og omvendt, så begge parter leverede høj kvalitet.

Heading

Title

What we did

Webudvikling

Vi indledte vores samarbejde med DMG i februar 2022, først som samarbejdspartnere på eksisterende projekter og dernæst på et helt nyt projekt, som vi tog hul på sammen med et andet team i juni. Vores opgave var i første omgang at hjælpe deres eksisterende team, men vi sammensatte hurtigt et selvstændigt produktteam med ansvar for hele teknologistakken. Vores dedikerede Technical Lead for backend- og frontend-delen arbejdede tæt sammen med interessenterne om at vælge de bedst egnede teknologier. Vi stod i spidsen for udviklingsprocessen og samarbejdede med DMG om at bygge en datatung webapp.

Vi fokuserede på at integrere ny funktionalitet i den eksisterende platform for at optimere arbejdsgange for teams med ansvar for at udføre vedligeholdelsesarbejde, herunder elektrikere, blikkenslagere og rengøringspersonale. Vi var også involveret i faktureringsprocessen og i udviklingen af mindre støtteprogrammer som sikrede det komplette flow. Vi arbejder lige nu med at udvikle et internetbaseret softwaresystem til automatisk administration af kundeejendomme, udarbejdelse af kontraktbetingelser, udarbejdelse af udbyderaftaler, aftalearbejdsgange og arbejdsplanlægning.

Lancering

Den første vigtige milepæl var udgivelsen af den første version af Routine Contracts i april. Vores teams har siden da primært arbejdet med at udvikle og lancere den anden version, som vil blive udgivet i august. Denne proaktive tilgang understreger ikke blot vores ønske om at imødekomme DMG’s behov, men sikrer også en hurtigere markedstilpasning.

Brancheførende virksomheder stoler på, at vi skaber resultater

I løbet af det seneste årti har vi perfektioneret vores end-to-end udviklingsproces til at dække hele produktets livscyklus.

Lad os skabe effektive løsninger i fællesskab

Fortæl os om jeres projekt, og hvordan vores team kan hjælpe jer.

Alexandra Hadade
Radu Benga
Andreea Pop
Marius Mocian
Tudor Ciuleanu
Ulrik Hoffmann
Tag kontakt
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
DMG web platform maintenance
DMG web platform maintenance
DMG web platform maintenance
DMG web platform maintenance

Strømlinede arbejdsgange blandt vedligeholdelseseksperter

Webplatform, der håndterer rutineopgaver og minimerer behovet for manuelle processer.

Read the case study
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.