Udvikling af et SaaS-system, der accelerer væksten i den globale vindkraftindustri

LAUTEC DPR er et IT-system til daglig statusrapportering (DPR), som anvendes på de fleste havvindprojekter over hele verden. Den første version af systemet blev lanceret i 2016, og systemet er siden da blevet branchestandarden for daglig statusrapportering i forbindelse med havvindprojekter.

Branchestandard

Appen har de seneste seks år været anvendt som branchestandard

LAUTEC DPR
LAUTEC DPR
LAUTEC DPR
LAUTEC DPR
LAUTEC DPR

Udfordringen

LAUTEC identificerede et behov for at designe og udvikle et system til daglig statusrapportering i forbindelse med vindkraft- og solcelleprojekter, som sikrer brugerne fuld gennemsigtighed og gør det mulig at spore status for daglige rutineopgaver.

Den største udfordring var at udvikle et intuitivt system til daglig statusrapportering, som nemt kunne tilpasses.

I en så kompleks branche som vindkraftindustrien stod det fra starten klart, at der ikke ville være to ens brugsscenarier for den platform, vi skulle udvikle

Strategien

Vores udviklingsteam modtog en beskrivelse af projektomfanget og specifikationerne fra LAUTEC og gik derefter sammen med produktdesignerne i gang med at redesigne de wireframes, som LAUTEC havde leveret.

Vi udviklede derefter en funktionel produktprototype, som var skræddersyet til hele installationsprocessen for vindkraftprojekter.

DPR-systemet blev udviklet som korte iterationer baseret på en lean tilgang og en agil metodologi. Teamet udviklede et system til projektmedarbejdere, som arbejder på store vindprojekter i udviklings- og installationsfasen. Systemet gav dem mulighed for at spore status og tilgå daglige rapporter med aktiviteter og opgaver inden for en tidsramme på 24 timer.

"RebelDot har en samarbejdsorienteret og transparent tilgang, som sikrer gnidningsfrie og effektive udviklingsprocesser."

Heading

Title

What we did

Produktudvikling

Vi startede med at fokusere på den vigtigste funktion: At give brugerne i vindkraftindustrien mulighed for at oprette komplekse byggeprojekter og udvide dem med sporbare aktiviteter.

Det ville give projektadministratorer adgang til at definere de vigtigste handlinger, der skal spores i løbet af en dag, eksportere daglige rapporter i PDF-format til deres enheder og tilføje oversigter eller andre vedhæftede filer i de oprindelige rapporter for at generere indsigt, der kan fremskynde byggeprojekterne.

Vi startede processen ved at opdele LAUTEC DPR-systemet i sektioner baseret på brugerhistorier.

Iterativ designproces

Så snart vi havde identificeret brugernes primære udfordringer, gik vi i gang med at designe UI- og UX-elementerne. Vi fastholdt denne tilgang gennem hele udviklingscyklussen og tilpassede forskellige brugerinteraktioner løbende baseret på feedback modtaget i realtid.

Lancering

Hurtig markedstilpasning via et MVP

Under MVP-udviklingen fokuserede vores team primært på at opfylde brugernes centrale behov for at registrere data frem for at administrere projekter. Dermed kunne vi validere brugsscenariet, inden vi forholdt os til budgetbegrænsninger og tidsplaner.

Den hurtige markedstilpasning betød, at vi kunne lancere produktet via en serie af iterative forbedringer.

Teamet havde til sidst held med at udvikle den funktion, som fik LAUTEC DPR til at skille sig ud og omdannede den til en webplatform, der er tilgængelig både online og offline.

Resultatet

Som teknologipartner håndterede RebelDot hele udviklingsprocessen fra produktdesign og -udvikling til kvalitetssikring, brugertest, lancering og vedligeholdelse.

Samarbejdet med LAUTEC-teamet går tilbage til december 2015, og RebelDot er fortsat ansvarlig for at vedligeholde og udvikle DPR-systemet.

Brancheførende virksomheder stoler på, at vi skaber resultater

I løbet af det seneste årti har vi perfektioneret vores end-to-end udviklingsproces til at dække hele produktets livscyklus.

Lad os skabe effektive løsninger i fællesskab

Fortæl os om jeres projekt, og hvordan vores team kan hjælpe jer.

Radu Benga
Alexandra Hadade
Andreea Pop
Tudor Ciuleanu
Marius Mocian
Ulrik Hoffmann
Tag kontakt
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

IT-system til havvindprojekter over hele verden

Udvikling af et SaaS-system, der accelerer væksten i den globale vindkraftindustri.

Read the case study
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.