En digital løsning til en af de mest anerkendte aktører i Rumæniens energisektor

Nova Power & Gas, som har leveret el og gas til rumænske forbrugere siden 2007, ønskede en effektiv og praktisk digital kundeløsning.

15.000 abonnenter

på mindre end 12 måneder

Nova Power & Gas
Nova Power & Gas
Nova Power & Gas
Nova Power & Gas
Nova Power & Gas

Udfordringen

Idéen var at designe og udvikle en brugervenlig app, som kunderne kunne bruge til eksempelvis at se og betale deres el- og gasregning direkte fra deres mobile enhed uden behov for fysisk kontakt til selskabet.

De bad os om at redesigne grænsefladen til den eksisterende webapp og stå for udviklingen af hele mobilplatformen.

Selskabet havde et stort ønske om en hurtig migrering til onlinemiljøet, så vi var underlagt en stram tidsplan.

Udfordringen var ikke at overholde tidsplanen, fordi vi allerede havde en effektiv intern arbejdsproces, men at afstemme med den eksterne udvikler af backend-delens API, så der ikke opstod forsinkelser.

Strategien

Vi valgte en proaktiv tilgang med at strukturere arbejdet i ugentlige sprints og videreføre den interne agile tankegang til den eksterne samarbejdspartner for at sikre, at vi alle sammen arbejdede i det samme tempo. Vi har ydet rådgivning igennem hele produktudviklingsprocessen og skabt et miljø, som fremmer dynamisk teamwork mellem alle projektets tre parter.

Heading

Title

What we did

Produktdesign

Designprocessens overordnede mål var at skabe en gnidningsfri og intuitiv brugeroplevelse.

Vi startede med analysefasen, hvor vi sammen med kunden definerede det overordnede problem, som den digitale løsning skulle løse.

Vi gennemførte dernæst en række uformelle brugerinterviews, hvor vi stillede spørgsmål til en række forskellige forbrugere om deres nuværende el- og gasselskab, og hvordan de bedst kunne tænke sig at benytte selskabets ydelser fremadrettet.

Da vi havde skabt grundlaget for softwareudviklingsprocessen, gik vi videre med at definere brugerscenarierne efterfulgt af brugerstrømme og wireframes.

Kernen i designprocessen var det centrale dashboard, som allerede ved første øjekast skulle give brugeren et komplet overblik over alle appens vigtigste funktioner.

Appudvikling

Vi var kun involveret i at redesigne UX- og UI-delen til webversionen, men stod til gengæld for udviklingen af hele den mobile platform fra produktdesign og -udvikling til kvalitetssikring, brugertest, lancering og vedligeholdelse.

Efter processen med at definere køberprofiler som en del af produktdesignfasen gik vi i gang med at prioritere de nøglefunktioner, der var fælles for både den digitale webløsning og mobilløsningen:

Et centralt dashboard med aktuelle og tidligere regninger; et betalingssystem og mulighed for at tilgå gas- og energipriser.

Mobilappen blev bygget i React Native, som understøtter Cross-Platform-udvikling.

Det betød, at vi kun havde brug for et enkelt team til at skrive et fælles kodekompleks, som kunne udrulles på to forskellige operativsystemer, iOS og Android, så vi sparede ressourcer og ikke mindst sparede kunden værdifuld tid.

Det tog kun to måneder, før vi kunne lancere appen.

Lancering

Appen blev lanceret i november 2020 og er tilgængelig i både App Store og Google Store.

Blot en uge efter den officielle lancering af appen var den blevet downloadet mere end 1.000 gange. Det var en positiv markedsreaktion, som var med til at styrke NOVA’s position som et af Rumæniens førende gas- og elselskaber.

Kort tid efter lanceringen implementerede vi en række nye funktioner, herunder:

Mulighed for at filtrere regninger, et henvisningssystem og push-meddelelser (med påmindelser om forfaldne betalinger og information om kommende kampagner).

Samarbejdet mellem RebelDot og NOVA går tilbage til september 2020, og det bliver løbende udvidet med nye projekter.

Efter det vellykkede projekt indgik vi en ny aftale med NOVA om at udvikle CRM-delen af deres system.

Brancheførende virksomheder stoler på, at vi skaber resultater

I løbet af det seneste årti har vi perfektioneret vores end-to-end udviklingsproces til at dække hele produktets livscyklus.

Lad os skabe effektive løsninger i fællesskab

Fortæl os om jeres projekt, og hvordan vores team kan hjælpe jer.

Alexandra Hadade
Radu Benga
Andreea Pop
Marius Mocian
Tudor Ciuleanu
Ulrik Hoffmann
Tag kontakt
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Effektiv mobilløsning til over 20.000 brugere

En digital løsning til en af de mest anerkendte aktører i Rumæniens energisektor.

Read the case study
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.