Implementering af AI-genererede avatarer i MultiversX, verdens mest avancerede blockchain-arkitektur

Vores tværfunktionelle team og MultiversX-teamet gik sammen om at bruge AI-genererede avatarer til at forbedre brugeroplevelsen for MultiversX’ avancerede digitale kryptotegnebog xPortal og den tilhørende ”Super app” til sikker håndtering af kryptotransaktioner og -betalinger direkte på mobilen.

Virkning i tal

Opnåede en betydelig reduktion på 270% i ventetiderne for MultiVersXs løsning, hvilket forbedrede brugeroplevelsen og effektiviteten markant. Det lykkedes at skabe en bemærkelsesværdig reduktion på 300% i omkostningerne, hvilket bidrog til store besparelser og bedre økonomisk effektivitet for MultiVersX. Øgede leveringskapaciteten til 18.000 personlige avatar-gengivelser i timen, hvilket gjorde det muligt for MultiVersX at imødekomme en større brugerbase mere effektivt. Øget platformskapacitet til at give brugerne mulighed for at generere op til 15 unikke billeder i timen, hvilket øger brugerengagementet og tilfredsheden. Reduceret resultatleveringstiden til så lav som 9 minutter. Tilbød en fordel til MultiVersX, nu en førende konkurrent i deres markedssektor.

MultiversX
MultiversX
MultiversX
MultiversX
MultiversX

Udfordringen

I forlængelse af vores spændende samarbejde med steepsoft præsenterede vi idéen om at bruge AI-genererede avatarer for vores gode venner hos MultiversX. Udfordringen bestod i at præsentere og ikke mindst forklare funktionaliteten i dette velkendte, men ikke særligt velforståede fænomen, og samtidig udvikle det og implementere det som en del af MultiversX/xPortal-økosystemet.

Vi kogte kompleksiteten ned til at forslag om at anvende AI-genererede billeder til oprettelse af finansielle identiteter i det digitale rum. Finansielle transaktioner og ydelser bliver stadig mere digitale, og det er derfor afgørende med sikre, brugercentrerede løsninger. Vi forslog derfor at bruge AI-genererede avatarer i MultiversX til at skabe en personligt tilpasset grænseflade, hvor brugerne kan styre deres økonomi og interagere med forskellige finansielle platforme.

Strategien

Da vi blev præsenteret for udfordringen med at skabe en personligt tilpasset oplevelse med anvendelse af avatarer i xPortal, havde vi allerede en forventning om, at transformerbaserede systemer ville være afgørende. Efter en måneds nærmere undersøgelser kunne vi konkludere, at arkitekturen er fremragende til at skabe hyperrealistiske avatarer.

Vi havde en forventning om, at når vi først havde implementeret AI-genererede avatarer, ville de videreføre hypen fra de sociale medier og sætte helt nye standarder for brugernes interaktion med digitale produkter og ydelser og samtidig flytte den digitale verdens grænser for innovation og personalisering. Vi vidste, at vi kunne udnytte dette momentum som afsæt for at tiltrække nye brugere til DeFi, så de kan lære at udnytte muligheder og interagere effektivt med eksisterende brugere.

Heading

Title

What we did

Al-udvikling

Vi valgte en løsning med et system baseret på Stable Diffusion, Dreambooth og andre proprietære og ikke-proprietære pre-/post-processing-modeller. Stable Diffusion er velegnet til at generere hyperrealistiske billeder, men fintilpasning af modellen ud fra serier af selfies kan være en udfordring af dimensioner, særligt hvis den skal integreres i et direkte forbrugervendt produkt.

Vi skulle tage højde for alt fra lysniveauer og selfievinkler til kamerastillinger, baggrundsekstraktion, objektregistrering, ansigtsgenkendelse, billedforbedring og ”trainability” (hvor sikre er vi på, at det kan bruges til uddannelsesformål og ikke kompromitterer resultater).

Alle disse pre-processing-opgaver var nødvendige for at skabe en effektiv og sammenhængende brugeroplevelse, mens post-processing-opgaverne skulle sikre avatarernes kvalitet og kontrollere deres stillinger og samtidig sikre, at der ikke blev genereret uønskede objekter.

Arkitektur

xPortal har en imponerende brugerbase med flere hundredetusinde aktive brugere, og 30 % af kompleksiteten bestod for vores vedkommende derfor i at vælge den rigtige arkitektur og de rigtige modeller og værktøjer. Skalering af hardwaretunge AI-løsninger, så de kan håndtere et brugerfællesskab i denne størrelse, er ikke nogen helt nem opgave. Vi havde potentielt brug for 100 GPU’er med avancerede computerenheder, som kan skaleres i takt med behovet, efterhånden som brugerne genererer deres avatarer.

Vi skulle som en del af processen finde svar på spørgsmål som:

  • Hvilken cloud computing-udbyder kan tilbyde GPU-kraft i denne størrelse?
  • Hvordan skalerer vi hardware og on-demand-tilgængelighed i bestemte områder?
  • Hvordan reducerer vi både omkostningerne og brugernes ventetid?

Vi valgte at fokusere på udelukkende at bruge GCP til vores uddannelses- og inferenspipelines, så hvert trin i processen optimeres og skræddersys til avancerede NVIDIA GPU’er.

Lancering

Vi overholdt den meget stramme tidsplan og lancerede platformen den 1. marts 2023 efter en agil proces med løbende kommunikation.

Vi arbejder stadig med at forbedre processerne yderligere og hjælpe MultiversX-teamet med at nå målsætningen om at tiltrække én milliard brugere med sjove og nyttige tjenester, oplevelser og programmer og give brugere over hele verden nem adgang til digital finans, Web3 og Metaverse.

Brancheførende virksomheder stoler på, at vi skaber resultater

I løbet af det seneste årti har vi perfektioneret vores end-to-end udviklingsproces til at dække hele produktets livscyklus.

Lad os skabe effektive løsninger i fællesskab

Fortæl os om jeres projekt, og hvordan vores team kan hjælpe jer.

Alexandra Hadade
Radu Benga
Andreea Pop
Marius Mocian
Tudor Ciuleanu
Ulrik Hoffmann
Tag kontakt
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
multiversx xportal app
multiversx xportal app
multiversx xportal app screen
multiversx xportal app
multiversx xportal app screen
multiversx xportal app

Skab en helt ny Blockchain-brugeroplevelse med AI-avatarer

Optimering af DeFi og NFT’er med AI-avatarer: Bedre brugeroplevelse på MultiversX xPortal.

Read the case study
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.